wz

Nevyšívané vyšívanie

 
Pomôcky: Výkres o veľkosti podkladu, pravítko, fixky; bavlnka, ihla.

Postup: 

  1. Ceruzkou si označíme základný tvar. (štvorec, ale môžu byť aj iné)
  2. Označíme si body na základnom útvare (od 0,5 cm do 1 cm) rovnako vzdialené.
  3. Bod v rohu spojíme z bodom v polovici náprotivnej strany.
  4. Pokračujem ďalším bodom o jeden vpravo od už spojených bodoch, kým nebudeme mať všetky body pospájané.

 

 

 

© Aktualizované
07.08.2008