wz

Sliepočka

Pomôcky: kartón, lepidlo, nožnice, krepový papier

Postup: 

Na námet  Emílie Kováčikovej

© Aktualizované
07.08.2008