wz

Záložka

Cieľ: jednoduchý obrázok Mikuláša

Pomôcky: Výkres (kartón) A6, anilínové farby, nitka (vlna)

Postup: Na papier si podľa šablóny, ktorá je súčasťou tohto materiálu (A4). Vytlačíme hviezdičky – Mikulášov.  Vymaľujeme a nitkou prevlečieme. Toto uško nám poslúži na zavesenie.

(šablóny na vytlačenie sú "pod" obrázkom Mikuláša)

© Aktualizované
08.03.2009