wz

Jesenná variácia

Šarkan

Pomôcky: kartón, lepidlo, nožnice, prírodniny

Postup: 

  1. Z kartónu si vystrihneme tvar šarkana.
  2. Lepidlom prilepíme prírodniny.

 

Šarkan

Na námet  Emílie Kováčikovej

© Aktualizované
07.08.2008