wz

späť

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka§
Výtvarná výchova
Informatika
Námety na hodinu
- srdiečko pre mamičku
- iné srdiečko pre mamičku
- snehové vločky
- srdiečková myška
- kalendár
- jesenná variácia
- breza
- sliepočka
- svietnik
   

 

- vrecúško
- papierové bábkové divadlo
- pohľadnica
- záložka
- nešité vyšívanie
- mikuláškovia

 
Odkazy na stránky - postupy návody a ďalšie kreatívne nápady

PaedDr. Jana Lacková
© Aktualizované
23.03.2012