wz

O mne

 

19.12.2010 35 Preskúšanie kompetencií - Modernizácia  vzdelávacieho procesu
2010   Využitie informačných a komunikačných technológií v predmetoch 1. stupňa základnej školy (ISBN: 978-80-8086-151-3, strán: 288) - príspevok autorstva :)
2010   Začiatok štúdia - Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky - DVUI
2010 20 h / 7 kred. Aktualizačné vzdelávanie - Psychologické aspekty práce učiteľa v súvislosti so žiakmi (Raabe)
2010   Ukončenie obhajoby rigoróznej práce
2009 8 Práca s interaktívnou eBeam tabuľou
2009 2 ročné ŠKŠ Informatika - ukončené vzdelanie
2008   E -learning vzdelávanie na tvorbu web stránok v programe Kompozer
2008   E -learning Vzdelanie v programe Hot Potatoes
28.3.2008   Ďakovný list - MESTO KOŠICE - vedúca oddelenia školstvo MMK
30.11.2007 24 hod. Osvedčenie - Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch (Funkčná gramotnosť pedag. zamestnancov v informačných technológiách)
2007   Baltík 4 - pre začiatočníkov (MCPO)
2007   Baltík 4 - pre mierne pokročilých (MCPO)
2007   Celoslovenskej súťaži - Moderný učiteľ - a získala som 2. miesto, moja práca -TU
2006   Konferencia - Moderný učiteľ (výstup pred cca 100 pedagógmi z celého východného Slovenska)
2006 15 lekcií Imagine pre začiatočníkov (dištančný kurz)
2006   Kurz počítačovej grafiky (Flash, e-learning)
2006 35 hod. Cabri Geometria vo výučbe matematiky na základných školách
2006 60 hod. Základy práce s IKT - využitie multimédií vo vzdelávaní (dištančná forma)
2005 60 hod. Základy práce s IKT - využitie Internetu vo vzdelávaní (dištančná forma)
2005 52 hod. Letná škola projektu Infovek (s následným vyškolením 108 pedagógov cez ŠCI)
2005   Správca počítačových systémov
2005 30 hod. Baltík pre mierne pokročilých
2004 30 hod. Baltík pre začiatočníkov
2003 - 2005   Workshopy cez projekt LST (grafika - rastrová aj vektorová, spracovanie zvukov, web stránky, videokonferencie, a mnoho ďalších zaujímavých činností)
2000   1. kvalifikačná skúška  - Rozvoj tvorivosti vo výtvarnej výchove
Od roku 2001 sa venujem PC.
 
Projekt LST (Zaspievajme si spolu) 2003 2004 2005 2006
Webstránka školy www.zskezmarska28.sk/      
Iné webstránky http://svadobka.szm.sk/ http://www.paruske.sk/ http://zvrusov.paruske.sk/  

Aktualizované
19.02.2011