wz

Zápis do prvého ročníka

Čo asi môžete robiť na zápise? Deti majú len podľa predlohy opísať čo vidia. 

(písmo je potrebné dať bez nožičiek, lebo aj deti takto opisujú)

 

1.   EVA Úlohou je opísať tvary písmen, tak ako je v predlohe. Môžeme použiť iné slová s písmen, ktoré sa skladajú z rovných čiar. Napr. A, N, Z, T, L, ...
2. Skúsme zistiť aj ich jemnú motoriku pomocou takýchto guličiek. Úlohu môžeme zmotivovať aj inými obrázkami napr. snehuliak, guličky hrozna, loptičkami, ... 
3. Dokresliť plot. 
Pokračovanie v začatej úlohe. Zistíme proporcionalitu a predstavivosť detí.
4. Dokresli lúku.
Deti môžu dokončiť a následne aj vymaľovať.

 

Potom by sme sa mali porozprávať s deťmi: deti pomenúvajú základné farby, ktoré im učiteľ ukazuje a počítajú do 10 – tým sa zistia aj rečové poruchy, ktoré sa ešte dajú v tomto období logopédom ľahko odstrániť. Niektoré deti si pripravili pre túto príležitosť básničku alebo pesničku, dajme im možnosť sa predviesť.

© Aktualizované
03.08.2005