wz

späť

PowerPoint prezentácie na hodiny

Učivo 4. ročníka - Prírodoveda

Téma: Bezstavovce

 

   
Učivo 4. ročníka - Prírodoveda

Téma: Rozmanitosť prírody a jej poznávanie (upravené)

 

Učivo 4. ročníka - Vlastiveda

Téma: Slovenské rudohorie 

Učivo 4. ročníka - Prírodoveda

Téma: Hviezdy vo vesmíre

 

Učivo 4. ročníka - Prírodoveda
Téma: Mačka domáca
Obsahuje aj prezentáciu z 3. ročníka témy Mačka domáca
Poupravované prezentácie
 
Učivo 4. ročníka - Slovenský jazyk

Téma: Opakovanie učiva - Spodobovanie hlások

Učivo 4. ročníka - Prírodoveda

Téma: Zem a jej družice 

 

Učivo 4. ročníka - Vlastiveda

Téma: Naše pamiatky, hrady a zámky

Učivo 3. ročníka - Slovenský jazyk

Téma: Opakovanie učiva - Spodobovanie hlások

Učivo 4. ročníka - Prírodoveda

Téma: Krt podzemný

Učivo 3. ročníka - Prírodoveda

Téma: Pôda - neživé prírodniny

© Aktualizované
20.04.2008