wz
Vrchy
Rieky
Jaskyne
Priepasti
Rekordy - čosi zo zaujímavosti našej vlasti

Najdlhšie rieky

Váh  403 km
Hron  298 km
Ipeľ  232 km
Nitra 197 km
Hornád  193 km
Dunaj  172 km
Malý Dunaj  157 km
Ondava  147 km
Poprad  138 km
Laborec  135 km

© Aktualizované
03.08.2005