wz
Vrchy
Rieky
Jaskyne
Priepasti
Rekordy - čosi zo zaujímavosti našej vlasti

Najhlbšie priepasti

Starý hrad 432 m
Javorinka 360 m
Javorová priepasť 312 m
Jaskyňa mŕtvych netopierov 300 m
Jaskyňa Skalistého potoka 293 m
Jaskyňa v Záskočí - Na predných 284 m
Systém Čiernohorských jaskýň 232 m
Večná robota 224 m
Kunia priepasť 203 m
Tristarská jaskyňa 201 m

© Aktualizované
10.10.2005