wz
 

Apríl

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci. Aj v tomto mesiaci sa stretávame s našou reláciou Hoj vlasť moja.

   Výber známych osobností spätých s aprílom nebol jednoduchý. Či už s výročiami úmrtí alebo narodení Janka Kráľa, Jána Hollého, Jána Bottu.

  Nedá mi nespomenúť 127. (2000) výročie narodenia známej poetky Ľudmily Podjavorinskej s jej nezabudnuteľným poetickým cítením. Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Ľudmila Riznerová pochádzala z učiteľskej rodiny. Žila veľmi skromne. Tragiku života, rozpor medzi bohatstvom a chudobou, šťastím a nešťastím autobiograficky zobrazila v dielach Ondráš, V otroctve, Blud a žena.

  V roku 1919 začala jej aktivita pod názvom: „Poďme k deťom.“ Poéziou oslovila detského čitateľa krátkymi básničkami v časopise Zornička, ktoré boli knižne vydané pod názvom Kytka v časopise pre slovenské dietky. To bol začiatok. Veľmi úspešné boli i veršované rozprávky Zajko Bojko, Čin – Čin, Už ho vezú ... a ďalšie so zvieracími motívmi. Každá báseň má hlbokú myšlienku. Ukazuje krásu prírody zo svojho rodného kraja. Do života prírody vnáša pôvabné príbehy z ľudského života a detských hier, ktoré personifikuje muškami, včielkami, pavúkmi, svrčkami, žabkami, vrabcami, ... Príbehy sú napísané ako bájky vo vybájenom svete, v ľudských príbytkoch s ľudskými vlastnosťami a vzťahmi. Ako v básni:

  V prozaickej tvorbe prispela knihou rozprávok a poviedok Čarovné skielka, dedinskou prózou života siroty Baránok boží, ale aj baladami a povesťami.  

V tieto dni má výročie narodenia aj Klára Jarúnková. Známa svojimi humorne ladenými príbehmi v knihe Hrdinský zápisník.

Podobne je ladená aj kniha Čierna hodinka a Zlatá sieť. Z náučno-poznávacej literatúry Kde bolo, tam bola a Deti slnka, kde rozoberá základné pojmy slnečnej sústavy.

Aprílovú reláciu Hoj vlasť moja zakončíme úryvkom v Hrdinského zápisníka. 

© Aktualizované

03.08.2005