wz

späť

Návody

čiara

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika

Program pre deti s veľmi jednoduchým ovládaním pomocou kresliacich nástrojov, preddefinovanými tvarmi, pečiatkami a vzormi, s jednoduchou paletou farieb, s ďalšími efektnými možnosťami.

SWF PDF
Videonávod - inštalácia, nástroje  
   

© Aktualizované
12.11.2011