wz

Rímske číslice

Rímske číslice zapíš 
CX =
LI =
MD =
MCLX =
MDC =
IX = 
XIX = 
LXIV =
XCIV = 
CM =

 

Z 10 príkladov  

 

Iné úlohy na precvičenie
1. 2. 3.

© Aktualizované
10.08.2005