wz

Magický štvorec

Doplň čísla do okienok, ak vieš že magické číslo je 129.
44
43 52
Zo 6 čísel 

 

Ak chcete používať túto webovú stránku interaktívne, potrebujete program Microsoft® Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) alebo novšiu verziu a súčasti Microsoft Office XP Web Components.

Kliknutím sem nainštalujete súčasti Office XP Web Components.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Microsoft Office.

 

Táto tabuľka vám pomôže vytvoriť magický štvorec.

Do žltých políčok doplňte čísla, tak aby vznikli kladné čísla.