wz

Sčítanie a odčítanie do 100

 

1. Sčítaj

35 + 44 = 
71 + 27 = 
16 + 82 = 
52 + 33 = 
28 + 51 = 
39 + 9 =
36 + 52 = 
35 + 43 = 
46 + 33 = 
2. Odčítaj
73 - 22 = 
56 - 23 = 
85 - 73 =  
56 - 32 =  
85 - 34 = 
79 - 67 = 
74 - 52 =  
68 - 33 =  
92 - 62 =  

3. Evička mala 54 kartičiek. Martuška ich mala o 23 viac. Koľko kartičiek mala Martuška?

=

                   Martuška má kartičiek.

4. Vypočítaj

15 + 22 + 31 = 

63 + 22 + 12 = 

34 + 21 + 42 =
13 + 22 + 42 =
43 + 13 + 12 =
10 + 11 + 24 = 

 

Počet správnych odpovedí

Známka

26 - 23 1
22 - 20 2
19 - 13 3
12 - 8 4
7 - 0 5

© Aktualizované
02.08.2005