wz

Sčítanie a odčítanie do 20

s prechodom cez desiatku

 

1. Sčítaj

9 + 4 = 
7 + 7 = 
6 + 8 = 
2 + 9 = 
8 + 5 = 
9 + 9 =
6 + 7 = 
5 + 6 = 
4 + 8 = 
2. Odčítaj
13 - 8 = 
11 - 3 = 
15 - 7 =  
16 - 9 =  
12 - 4 = 
17 - 8 = 
13 - 5 =  
18 - 9 =  
14 - 6 =  

3. Deniska mala 14 farbičiek. Šesť stratila. Koľko farbičiek má Deniska?

=

                   Deniska má farbičiek.

4. Zmenši čísla o osem.
  9 12 8 10 16 14 20
- 8
5. Vypočítaj 

5 + 7 - 9 = 

12 - 4 + 6 =  

15 - 12 + 9 = 
4 + 9 - 8 = 
6 + 8 - 4 =  
18 - 6 - 4 = 

3 + 5 + 7 =  

9 - 3 + 8 =  

 

Počet správnych odpovedí

Známka

35 - 32 1
31 - 26 2
25 - 18 3
16 - 10 4
9 - 0 5

 

© Aktualizované
02.08.2005