wz

Sčítanie a odčítanie do 20 

bez prechodu cez desiatku

 

1. Vyber si správnu možnosť.

2 5
12 5
7 7
18 4
14 9
5 5
20 7
13 15
12 2
2. Vypočítaj príklady, výsledok dopíš.
4 + 5 = 
6 + 4 =  
10 - 6 =  
8 - 3 =  
6 + 2 =  
7 - 4 =  
3. Usporiadaj čísla od najmenšieho po najväčšie.
15 5 18 8 4 12 7 11 13 2
4. Vypočítaj aj trošku ťažšie príklady, výsledok dopíš.
12 + 3 =  
19 - 5 =  
11 + 5 =  
19 - 8 =  
6 + 14 =  
17 - 3 =  

 

Počet správnych odpovedí

Známka

31 - 28 1
27 - 23 2
22 - 16 3
15 - 9 4
8 - 0 5