wz

Didaktické hry

 

O viac, o menej Orientácia Počet Sčítanie a odčítanie  
Telefónna ústredňa
Pojmy: o viac, o menej, hneď pred, hneď za, pamäťové sčítanie a odčítanie
Pomôcky: kartičky od 1 - 20
Popis:

Tu číslo 1, volám číslo o 3 väčšie. Všetci žiaci počítajú. Ozve sa žiak stanice, ktorý drží kartu s výsledkom.

Tu číslo 4 volám číslo hneď za mnou.

(Keď sa neozve hlásime poruchu.)

Diktát s kreslením

späť

 

Nakresli do prostriedku slnko, nad slnkom mrak, vpravo od slnka letí vták. Pod slnkom je domček, vľavo od domčeka stojí strom.

Koľko rokov má?

späť

Spočítaj všetky číslice a týmto zistíš koľko má náš ........... rokov.

Koľko je v triede
   

Žiaci si ľahnú na lavicu, zatvoria oči a odpovedajú na otázky.

Koľko je v triede okien?

Koľko je v triede dverí?

Koľko je v triede násteniek?

Koľko je v triede ......

       

Zber ovocia

späť

   

Na jeden strom dáme jablká na druhy hrušky.

Jablká - spoje (2 + 3, 3 + 4, ...), hrušky (14 - 2, 6 - 4, ....) odtrhni a vypočítaj - daj do košíka.

 

 

 

     

 

 Aktualizované
01.04.2008