wz

Skicár - základné tvary

Cieľom je využitie základného tvaru - úsečka a krivka. 
Postup: Pomocou nástroja úsečka vytvoríme návrh kvetu - astry. Ďalšou možnosťou je kvietok s lupienkami. Tu používame nástroj krivka. Pri tomto nástroji nesmieme zabudnúť, že ide v podstate o trojklik.
Kvietok môžeme skopírovať a viackrát povkladať. 
Nezabudnime na pozadie, a lúka je hotová.

Postup pri kreslení krivky
Prvý klik - miesto, kde chceme začať.
Druhý klik - veľkosť lupienka.
Tretí klik - asi v strede ho chytíme a vytiahneme na šírku lupienku.

© Aktualizované
29.03.2006