wz

Skicár - základné tvary

kruh.jpg (43318 bytes)
Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základným geometrickým tvarom - elipsa (kruh). Abstraktná kresba.
Postup: Vysvetlíme rozdiel medzi elipsou a kruhom. Kruh urobíme, ak pri kreslení elipsy držíme klávesu Shift. 
Jednotlivé plôšky, ktoré mám takto vzniknú "vymaľujeme" pomocou plechovky. 
Možnosti
V tejto časti môžeme ukázať okrem iného aj iné farby, ktoré sa dajú nájsť.

dom.jpg (35832 bytes)
Cieľ získanie zručností, práca s obdĺžnikom a štvorcom. Rovná línia. 
Postup: Pomocou obdĺžnika nakreslíme domy a pravidelné štvorce urobíme, ak pri kreslení obdĺžnika pridržíme klávesu Shift.
Zopakujeme pojem Kruh - slnko. 
Možnosti
Zaujímavý efekt vznikne, ak urobíme obláčiky pomocou spreja a následne urobíme oblohu.

© Aktualizované
03.03.2006