wz

 
 
Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s jednoduchou animáciou. Získať skúsenosti s jemnou motorikou. Iné ciele - uvedomenie si vlastnej identity.
Postup: V prvej snímke si urobíme jednoduchý nápis (svoje meno, názov školy, ...). Túto snímku prekopírujeme (podľa počtu písmen).
Možnosti
  • v snímkach zmeníme iba pozadie (vyberáme pastelové farby). Žiaci radi experimentujú aj so živými farbami (vhodnosť a využitie).
  • každé písmeno označujeme inou farbou, v ostatných snímkach sa musia tieto farby posúvať, tým vzniká efekt blikania.

© Aktualizované
01.01.2006