wz

späť

Informatika

čiara

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika

Začíname - plány, pracovné listy a metodika 

 
1. ročník      
Precvičujeme názvoslovie zariadení      
čiara

Námety na hodiny

Skicár Logomotion  Zoner Callisto Baltík 4.NET
 - základné tvary (2)  - meno - námety - inter. režim 1.hod.
- lúka  - motýľ - video návod - Lienka  - inter. režim 2.hod.
 - dáždnik - video návod - Ceruzka  - inter. režim 3.hod.
             - inter. režim 4.hod.
            - inter. režim 5.hod.  
čiara
 

Práca s online fotkami

             
 

http://funny.pho.to/

             
 

http://www.pizap.com/index.php

             
 

http://editor.pho.to/

             
 

http://www.photofunia.com/

             
  http://www.picartia.com/              
             

Horiaci počítač

čiara

© Aktualizované
23.03.2012