wz

  <!--WZ-REKLAMA-1.0-STRICT-->   DNES je  

Meno

 Kniha návštev

Novinky - Onlinehra na logické myslenie
prírodoveda - živočíchy - súčasť prírody
prírodoveda - opakovanie
vlastiveda - Krajina

lackovaj

szm.sk

Informatika pre 1. ročník s náväznosťou pre povinný 2. ročník - samostatná.
Rozdelená do  2 častí - 1. časť je venovaná žiakom na prácu na hodine. 2. časť - je "metodickou" pomôckou pre učiteľa.


 
counter map
Slovenský jazyk Matematika Prírodoveda
Informatika
  prvouka

Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej učiteľom, deťom, ....

Som učiteľkou 1. stupňa. Učím na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach. Toho šk. roku 12/ 13 učím  informatickú výchovu pre 1. stupeň.

Túto stránku venujem aj kolegyniam, ktoré tu čosi určite nájdu. Svoje pripomienky mi dajte vedieť. Rada by som tiež týmto vyjadrila aj poďakovanie niektorým ľuďom. 

 

čiara

    Počasie v Košiciach

Pre učiteľov

Pre deti

Iné

odrážka

návody pre prácu s programami

odrážka

pracovný materiál

odrážka tematické plány
odrážka prezentácie na hodiny
odrážka metodické materiály - videonávody na prácu s rôznymi programami
odrážka námety na hodiny
odrážka odkazy na iné stránky
odrážka zápis do prvého ročníka
odrážka prvý deň v škole 
odrážka sviatky
odrážka fotogaléria
odrážka ako si precvičiť učivo
odrážka odkazy na stránky
odrážka ako si pomôcť - testíky
odrážka perličky žiakov
odrážka informácie o KE 8-ročných gymnáziách

 

odrážka zaujímavosti
odrážka poďakovanie
odrážka o mne
odrážka fotky
odrážka ŠIKOVNÍČEK

 

Hubka
  čiara  

PaedDr. Jana Lacková
© Aktualizované
24.04.2013

PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Ohodnoťte túto stránku
10 bodov je najvyššie hodnotenie.

Ďakujem

   

NAJ.sk

HRY